Actievoorwaarden Facebook – Licht laat leven

 

Wat houdt de actie in?

‘Licht laat leven’ omvat een applicatie en een prijsvraag. In de applicatie speel je een spel waarbij je door je licht te schijnen van A naar B, een WakaWaka kunt winnen. Bij de prijsvraag los je een puzzel op die we gedurende één dag tijdens de actieperiode plaatsen op de facebookpagina van de ASN Bank www.facebook.com/asnbank waarbij we onder de goede antwoorden een WakaWaka verloten.

Algemeen

 1. Door mee te doen aan de actie aanvaardt je deze actievoorwaarden en het privacyreglement.
 2. De actie loopt van 1 april 2015 t/m 30 april 2015.
 3. Deelname is vrijwillig en kosteloos, er is geen inleg verschuldigd.
 4. Om het spel via de app te spelen of de prijsvraag op te lossen worden geen persoonlijke gegevens gevraagd. Alleen als je kans wilt maken op de prijs wordt je naam en emailadres gevraagd.
 5. Deelnemers aan deze actie moeten 18 jaar of ouder zijn.

Wat kan je winnen?

 1. De prijs is een WakaWaka ter waarde van 69 euro inclusief btw. In totaal worden 21 prijzen beschikbaar gesteld.
 2. Alleen deelnemers die hun naam en emailadres achterlaten dingen mee naar de prijzen
 3. De prijs kan niet worden geruild en is niet inwisselbaar voor geld

Hoe worden de prijzen toegekend?

 1. De tien deelnemers met de hoogste score tijdens de actieperiode die deelnemen aan het spel via de app krijgen een prijs.
 2. Er worden daarnaast 10 prijzen verloot onder de deelnemers die hun gegevens hebben achtergelaten maar niet de hoogste score hebben behaald.
 3. Eén prijs wordt verloot onder de juiste inzendingen van de prijsvraag die tijdens één van de actiedagen geplaatst wordt in een update op de www.facebook.com/asnbank.
 4. Beide lotingen vinden plaats op 4 mei 2015. Dit gebeurd willekeurig en door een computer
 5. Een deelnemer kan meerdere keren meedoen en slecht éénmaal een prijs winnen.
 6. De winnaars worden uiterlijk 4 mei per email op de hoogte gesteld.
 7. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Hoe werkt de app?

 • Stap 1: speel het spel door met je WakaWaka-lamp je doel te bereiken.
 • Stap 2: door zo snel mogelijk je doel te bereiken bouw je punten op. De 10 spelers met de hoogste score en die hun score op het scoreboard hebben gezet winnen een waka waka-lamp.

Jouw score

Je score komt als volgt tot stand:

 • Je scoort punten door zo snel mogelijk met je WakaWaka-lamp je doel te bereiken.
 • Wanneer twee personen dezelfde score hebben wint degene die als eerst die score heeft behaald.
 • Wanneer fraude of valsspelen wordt geconstateerd wordt je gediskwalificeerd van deelname.

Gebruik van je gegevens

 • Iedereen kan aan de actie meedoen door naar www.facebook.com/asnbank te gaan.
 • Om kans te maken op een prijs moet je je naam en emailadres achterlaten. Als je deelneemt aan het spel via de app wordt je naam gebruikt voor het scoreboard van de app als je een van de tien hoogste scores hebt gehaald. Je emailadres wordt alleen gebruikt voor het op de hoogte stellen van de prijs
 • Behalve je naam op het scoreboard worden je gegevens op geen enkele manier opgeslagen of verstuurd en we zullen jou geen e-mails sturen voor promotionele of andere doeleinden.
 • Met uitzondering van eventuele publicatie van je naam en score op het scoreboard worden je gegevens niet aan derden verstrekt.
 • Door opgave van je naam en emailadres geef je toestemming voor bovenstaand gebruik van je gegevens en eventuele publicatie van je naam en score op het scoreboard

Relatie tot Facebook

 • Deze actie is op geen enkele manier gesponsord, onderschreven of geassocieerd met of door Facebook.

Overig

 • De ASN Bank is niet aansprakelijk voor netwerk- en/of computerstoringen, hieronder mede begrepen storingen op Facebook, als gevolg waarvan de app of Facebook niet werkt.
 • De ASN Bank behoudt zich het recht voor om deze actie en de bijbehorende actievoorwaarden) zonder opgaaf van reden, aankondiging of kennisgeving achteraf te wijzigen en/of te beëindigen.
 • De ASN Bank kan om organisatorische of juridische/wettelijke redenen bepaalde onderdelen van deze actievoorwaarden wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf.
 • Klachten over deze actie kunnen ingediend worden bij ASN Bank via webcare@asnbank.nl.
 • De ASN Bank handelt, voor zover van toepassing, in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen
 • De ASN Bank is niet aansprakelijk voor mogelijke schade, voortvloeiend uit deelname aan de actie. De verstrekte persoonsgegevens zullen door ons worden verwerkt in overeenstemming met ons Privacy- en cookiereglement. Dit reglement is te vinden via https://www.asnbank.nl/particulier/privacy.html. Anders dan in ons privacyreglement staat vermeld worden je gegevens alleen gebruikt zoals vermeld in deze actievoorwaarden.
 • Als de App gebruik maakt van diensten van derden, zijn ook de algemene voorwaarden en het privacy- en cookiereglement van die derden van toepassing. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de diensten en het privacy- en cookiereglement van derden. Bij tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden of het privacy- en cookiereglement van (een) derde(n) en deze actievoorwaarden en ons Privacy-en cookiereglement prevaleren onze voorwaarden.
 • Aanbieder van deze actie is de ASN Bank N.V., statutair gevestigd te Den Haag aan de Bezuidenhoutseweg 153.